ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

اجاره بیلبورد و استند تبلیغاتی در کرج

اجاره بیلبورد و استند تبلیغاتی در کرج

اجاره بیلبورد و استند تبلیغاتی در کرج

ادمین
1400/06/11
0
777

توضیحات کوتاه :
اجاره فضای تبلیغاتی تابلوهای شهری ، اتوبانی و بین شهری بیلبورد و استند تبلیغاتی در کرج و سایر شهر ها با قیمت مناسب در سریع ترین زمان

اجاره بیلبورد و استند تبلیغاتی در کرج

اجاره فضای تبلیغاتی تابلوهای شهری ، اتوبانی و بین شهری بیلبورد و استند تبلیغاتی در کرج و سایر شهر ها با قیمت مناسب در سریع ترین زمان

خدمات ما شامل:

رسانه های تبلیغاتی شهری در کرج و حومه کرج

بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران کرج و کرج قزوین

زیبایی بصری و رسایی مفهومی تبلیغاتِ محیـطـی ، می تـواند ضـمن ایجـاد منـاظر چشـم نواز در شهرها،تصویر مناسبی از برنـد را در ذهـن مخـاطـب ایجاد کند. کانـون پـروازنقـش با در اختـیار داشتن فـضـاهـای تبلیـغاتِ محیـطیِ گسترده در نقـاط استـراتـژیک شهـر تهـران و سـایر شهرهای بزرگ و مراکز استان ها ،بستر معرفی محصولات و خدمات را به شکلی گسترده فراهم می کند. ایـن واحـد با در اختـیار داشـتن افـراد متخصـص در زمـینة مطبوعات،طراحی و برنامـه ریزی نشـریات و مطـبوعات را بر اسـاس شـیـوه های نـوین تبلـیغـاتی بـه صـورت نماینـدگی رسـمی پایـگاه خبـری خـاص ، تحلـیل خبـری ، گزارش آگـهی و تبـلیغات پنهـان از طـریق مطبوعات برای شرکت ها و موسسات، بر عهده دارد.

 


بیلبورد اجاره بیلبورد استندتبلیغاتی اجاره استند عرشه پل بیلبورد شهری بیلبورد در کرج تابلو تبلیغاتی تابلو در کرج بیلبورد و استند تبلیغاتی در کرج اجاره بیلبورد در کرج اجاره استند تبلیغاتی در کرج

نویسنده:


مهدی روحانی
مهدی روحانی

info@parvazenaghsh.com

هشدار! کاربر گرامی برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
عضویت ورود به حساب کاربری