ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

تعرفه قیمت تبلیغ در شبکه های رادیویی صدا و سیما

تعرفه قیمت تبلیغ در شبکه های رادیویی صدا و سیما

تعرفه قیمت تبلیغ در شبکه های رادیویی صدا و سیما

ادمین
1400/07/25
0
53

توضیحات کوتاه :

تعرفه قیمت تبلیغ در شبکه های رادیویی صدا و سیما

 

 

-- تمامی قیمت ها به تومان می باشد --

تبلیغات در شبکه رادیویی پیام

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی پیام حدود 6.700.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی پیام صدا و سیما

ردیف

عنوان

ساعت پخش

تعرفه (ثانیه)

1

از خبر  6:30الی 8:45

 

17,918,000

2

از خبر  9:00الی 10:45

 

8,959,000

3

از خبر  11:00الی 14:45

 

2,635,000

4

از خبر  15:00الی 16:45

 

1,371,750

5

از خبر  17:00الی 19:45

 

17,918,000

6

از خبر  20:00الی 23:00

 

2,635,000

7

جمعه ها و ایام تعطیل از خبر  6:30الی 12:00

1,371,750

8

جمعه ها و ایام تعطیل از خبر  12:30الی 23:00

1,371,750

میانگین

6,772,531

تبلیغات در شبکه رادیویی ایران

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی ایران حدود 4.800.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی ایران صدا و سیما

ردیف

عنوان

ساعت پخش

تعرفه (ثانیه)

1

برنامه ها از ساعت  1:00تا قبل از 6:00

100,750

2

برنامه ها از ساعت  6:00الی 10:00

8,959,000

3

برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد

8,959,000

4

برنامه ها از ساعت  10:15الی 1945

3,177,500

5

برنامه ها از ساعت  20:00 الی 45دقیقه بامداد

3,177,500

میانگین

4,874,750

هزینه تبلیغات رادیویی

تبلیغات در شبکه رادیویی جوان

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی جوان حدود 5.600.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی جوان صدا و سیما

ردیف

عنوان

ساعت پخش

تعرفه (ثانیه)

1

برنامه ها از ساعت  1:00تا قبل از 6:00

100,750

2

برنامه ها از ساعت  6:00الی 8:45

13,438,500

3

برنامه ها از ساعت  9:00الی 16:45

3,177,500

4

برنامه ها از ساعت  17:00الی 20:45

8,959,000

5

برنامه ها از ساعت  21:00الی 45دقیقه بامداد

2,635,000

میانگین

5,662,150

 


تعرفه قیمت تبلیغ در شبکه های رادیویی صدا و سیما قیمت تبلیغات رادیویی شبکه های رادیویی

نویسنده:


مهدی روحانی
مهدی روحانی

info@parvazenaghsh.com

هشدار! کاربر گرامی برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
عضویت ورود به حساب کاربری